Forside af bogen: Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation

Mineralske Råstoffer, Bæredygtighed og Innovation

Undervisningsmateriale til gymnasieskolen i naturgeografi, geovidenskab og geografi på HF.

Undervisningsmateriale for syv plus Undervisningsmateriale for femten plus

Under hovedoverskrifterne mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation præsenteres i 28 kapitler de mineralske råstoffers samfundsmæssige betydning, deres lange og dynamiske forsyningskæder fra mineralefterforskning til minedrift og forarbejdningstrinene videre til de når forbrugerne – og efterfølgende, de nye værdikæder som opstår, når varen er kasseret og råstofferne skal indgå i genbrugskredsløbet og den cirkulære økonomi. Materialet omfatter en række tematiske kapitler med tilhørende opgaver, øvelser og videoer, der frit kan hentes her på siden.